Cerkiew

 
Kościół
 
Rynek

  
Podcienia
 
Synagogi

  
Ornatowice
 
Siedlisko

  Galeria
 
 


 

  Skład
 
Osiągnięcia

  Tabela
  Galeria
 
 
        Ornatowice
 
 

       Wieś położona na północno-wschodnim skraju gminy Grabowiec, nad rzeką Kalinówką, w obrębie Działów Grabowieckich.Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1394, kiedy weszła w skład nowo utworzonej parafii łacińskiej w Grabowcu.W 1463 roku wójtem Ornatowic był szlachcic Maciej.W 1472 roku we wsi było 10 łanów uzytków i karczma. W 1506 roku wieś notowano jako własność zmarłego w 1485 roku Pawła Jasieńskiego, starosty bełskiego i chełmskiego. Wkrótce jednak wróciła do dóbr królewskich i w 1524 roku król Zygmunt Stary zastawił Ornatowice Feliksowi Cieciszewskiemu, zaś w roku 1544 pozwolił synom Feliksa: Piotrowi i Pawłowi Cieciszewskim na wieczystą dzierżawę miasta Grabowca oraz wsi Miączyn i Ornatowice. W 1552 roku na prośbę braci Jana, Piotra, Pawła i Jakuba Cieciszewskich król Zygmunt August nadał im z prawem dziedzicznym Ornatowice, które jednak później z powrotem były wsią królewską. Rejestr poborowy z 1531 roku notował tutaj 1 i ½ łana użytków i młyn o 1 kole. W 1578 roku wieś należała do starostwa grabowieckiego i liczyła 6 łanów ziemi, 8 zagrodników z ziemią, 3 zagrodników bez ziemi i 2 komorników.

         W 1627 roku wieś była w posiadaniu Eliasza Kozubowskiego i Felicyanny Siennickiej. W 1652 roku notowano we wsi 6 półłanków pustych, co można wiązać z najazdem wojsk tatarsko- kozackich w 1648 roku. W 1674 roku Ornatowice należały do Kazimierza Iłowieckiego i Franciszka Micowskiego, pod koniec XVII wieku do Jerzego Tyszkiewicza, natomiast w 1703 roku były w posiadaniu Siekierzyńskiego. W 1721 roku Ornatowice należały do Liniewskich i wówczas znajdował się tu skromny dwór i budynki gospodarcze oraz ogródek, sadek śliwkowy i ogród warzywny. W 1768 roku właścicielem wsi był Ignacy Liniewski, a następnie Piotr Liniewski. Pod koniec XVIII i na początku XIX wieku dzirżawcą wsi był Wacław Dobrowolski, żonaty z Klarą Trębicką. Tutaj właśnie w 1801 roku urodził się jeden z ich synów- Tomasz. Prawdopodobnie dzierzawili oni wieś do 1806 roku, kiedy Piotr Liniewski sprzedał Ornatowice Feliksowi Radziejowskiemu, a ten wkrótce odsprzedał połowę wsi Ignacemu Pawłowskiemu.  

W 1806 roku połowę wsi Ornatowice i Białowody oraz Czechówkę i Hołużno kupił Jan Mikołaj Wilczopolski od Ignacego Pawłowskiego za 300 tyś. złp., drugąpołowę Ornatowic i Białowód kupił w 1807 roku od Feliksa Radziejowskiego za 334.644 złp. W 1829 roku Ornatowice dzierżawił Wojciech Jankowski. W 1833 roku Martyna z Wyżgów 1-voto Wilczopolska, 2-voto Bronikowska, 3-voto Żabińska otrzymała dobra po przymusowym wywłaszczeniu poprzedniego właściciela. W 1852 roku Ornatowice z Hołużnem kupił za 156 tyś. złp Jan Kaczkowski, od którego w 1856 roku za 181.610 złp odkupił Feliks Świdziński. W pięć lat później dobra te nabył Władysław Holtzer za sumę 220 tyś. złp. Następnie wieś ta należała do Stanisława Lichockiego, od którego w roku 1891 za sumę 186.242 rubli kupił ją Faustn Rudnicki. Ten ostatni zmarł w 1926 roku, a jego majątek odziedziczyły dzieci: Jadwiga, Tadeusz i Janina Rudniccy. Wówczas we wsi istniał dwór murowany z cegły, piętrowy, otynkowany. Przy dworze było 6 domów drewnianych dla służby i 12 murowanych budynków gospodarczych oraz sad i park o powierzchni 6,9 mórg.

          Po 1926 roku główną spadkobierczynią majątku została Lucyna Rudnicka, która była także opiekunką nieletniego rodzeństwa. W latach 30-tych nastąpiła przymusowa parcelacja częsci gruntów ornych i wówczas majątek zmniejszył się do 565 ha. Ostatnimi jego właścicielami byłi Jadwiga i Kazimierz Wróblewscy. Dobra po II wojnie światowej rozparcelowano, a dwór przeznaczono na cele administracyjno-mieszkalne i szkolne. W latach 60-tych część parterową budynku rozebrano, natomiast część piętrowa przez dłuższy czas była częściowo zamieszkała.

Spis z 1827 roku notował wieś w powiecie hrubieszowskim i parafii Grabowiec. Liczyła wówczas 29 domów i 201 mieszkańców. W 1845 roku istniały tu dwie karczmy, które uzyskały patent na dalsze prowadzenie wyszynku alkoholu. Pod koniec XIX wieku folwark w Ornatowicach liczył 1010 mórg ziemi, w tym, 554 morgi gruntów ornych i ogrodów, 129 mórg łąk, 312 morgi lasu i 15 mórg nieużytków. W folwarku były 2 budynki murowane i 15 drewnianych. Wieś posiadała 38 domów i 466 mórg ziemi. Właścicielami 566 ha ziemi w Ornatowicach w 1929 roku byli sukcesorzy Faustyna Rudnickiego.

 

Album 4


  
Opis Zamku 1640r
 
Opis Zamku 1765r
  Zdjęcia
 
 

 
 
Proboszczowie
 
Starostowie

 
 

  L.O. Grabowiec
 
Z.S. Grabowiec
  Parafia
  Gmina
  GOK
 


Darmowe serwery   www.friko.pl